Program 2022

GÄSTERNAS AFTON 

FREDAG 15 JULI 

18.00 Gästerna från campingen underhåller från lilla scen

LÖRDAG 16 JULI 

17.30 Gammeldans kurs med Sveke i logen ”Drop-in på dansvarianter”

19.00 Gammeldans till spellista i logen 

BJURÅKERSSTÄMMAN SÖNDAG 17 JULI 

Stämmoprogram 

11.00 Stämmogudstjänst 

12.30 Avmarsch till Forngården Stora scen 

13.00 Uppspel på banan under ledning av Bo Karlsson 

13.20 Högtidstal Johan Nellbeck och Hälsingesången Helena Bruhn 

13.30 Bo Karlsson med vänner 

14.15 Bror-Erics stipendium 

14.30 Loelion 

15.00 Åsa Jinder 

15.45 Dellenbygdens Folkdanslag 

16.30 Erik Brun och Urban Andersson 

17.15 Helena Bruhn - A Tribute to Marie Fredrikssson

18.00 Hälsingefyr Logen 

19.30 Gammeldans i logen med Klint-Olle och Delsbo spelmän